Med stadig høyere boligpriser er det mange som ønsker mer økonomiske løsninger når de skal kjøpe bolig. Gjennom våre prosjekter kan en finne ut hvordan et minihus kan være en både rimeligere og bærekraftig løsning.