Miinas tilbyr nøkkelferdige og byggegodkjente minihus og fritidsboliger på ferdig opparbeidet tomt tilpasset det nordiske klimaet. Husene er bygget iht. TEK17 med produkter fra anerkjente leverandører. Hvis du selv har en hage eller tomt der du ønsker å få plassert et minihus kan Miinas også levere bare boligen. Våre hus leveres byggegodkjent på ferdig fundament og opparbeidet eiendom, og alle husene bygges iht. norsk standard. Husene er produsert hos lokal leverandør.

Miinas leverer nøkkelferdige boliger med eget bnr. Eller snr. Dette vil si at en kan få ordinært boliglån til sitt minihus. Miinas har samarbeid med lokal bank.

Leveringstiden på minihus kan variere noe ut ifra byggekapasitet og egne tilvalg, men normal leveringstid på husene er 4-6 måneder.

Et minihus kan ha mange kallenavn, og «mikrohus» er ett av dem. Dette er altså bare to ulike navn som brukes på samme konsept, nemlig små hus. 

Minas sine prosjekterte boliger leveres ferdig tilknyttet offentlig vann og avløp

De siste årene har mange fått øynene opp for minihus, og det er ingen spesiell målgruppe som velger en slik boform.

Boligprisene har økt mye de siste årene, og mange unge sliter med å få råd til sin første bolig. Da er et minihus et godt alternativ til en hybel. Standarden oppleves som høy, på tross av få kvadratmeter.

Det er også mange miljøbevisste mennesker som velger å bo i minihus. Ønsker man større grad av frihet, er boformen også et godt valg.

Miinas sine minihus leveres ferdig tilkoblet strømnettet. En kan også i tilvalgsfasen velge å få installert solcellepanel på taket. På den måten kan du lage din egen strøm, noe som er både miljøvennlig og billig.

Fordeler

  • Lavere bokostnader
  • Billigere enn tradisjonelle hus
  • Miljøvennlig
  • Kan i mange tilfeller forflyttes ved behov

Ulemper

  • Mindre plass til møbler og gjester
  • Få innflytningsklare hus på markedet – man må ofte skaffe tomt selv

Miinas sine minihus vil ha fast installasjon, og de månedlige utgiftene blir betydelig redusert grunnet sin størrelse.

Miinas leverer nøkkelferdige minihus der tomtepris, utvikling og tilknytning til kommunalt nett er inkludert. På bakgrunn av at områder har forskjellige priser når det gjelder tomtekostnader vil prisene for et minihus kunne variere noe.

Har du tomt selv og ønsker levering av våre minihus – ta kontakt for en uforpliktende prat.

Et minihus er akkurat hva det høres ut som – nemlig et lite, frittstående hus. Huset kalles gjerne også for mikrohus. I de fleste tilfeller er huset mindre enn 50 m2,  noe som betyr at det er relativt lite sammenlignet med de fleste tradisjonelle hus.

Selv om minihus er små, er de som regel laget med en svært smart planløsning. Huset utnytter plassen både i høyden og bredden, for eksempel med en hems som soverom og plassbygde hyller i høyden. Det er også vanlig med smarte oppbevaringsløsninger.

Fra 1. juli 2023 kom det nye regler for mikrohus og minihus. Disse reglene har til hensikt å tilrettelegge for alternative boformer slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus til boligformål.

De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA med én boenhet i én etasje uten kjeller. Boligbygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 m over bakken.

Reglene for mikrohus gjør unntak fra flere krav i TEK17 og følger i hovedsak reglene som gjelder for fritidsbolig med én boenhet. Det innebærer at mikrohus er unntatt fra tilgjengelighetskrav og krav til trapp, bod og oppbevaringsplass. Kravet til ventilasjon kan oppfylles med lufteventiler og vinduer som kan åpnes. Kravene til lyd og vibrasjon gjelder ikke, heller ikke kravet til utsyn. De grunnleggende kravene til sikkerhet er opprettholdt.

De nye reglene gjør ingen endringer i plan- og bygningsloven. Kommunale arealplaner kan sette begrensninger for hvor det kan plasseres eller oppføres mikrobolig. Minihus må ha tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsninger for vann og avløp. Også reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, utforming og visuelle kvaliteter gjelder for minihus.

 

Miinas leverer nøkkelferdige minihus som er byggegodkjent med eget bruksnummer eller seksjonsnummer.

Miinas arbeider for å få satt opp et utstillingshus som kan besiktiges. Nærmere informasjon om dette vil bli publisert på hjemmesiden.

Miinas sine boliger kan tilpasses til kundens behov og ønsker etter hva som er praktisk mulig. Vi har også utarbeidet ferdige tilvalgsløsninger for å forenkle denne prosessen.

Vi kan levere boligen hvis en selv har tomt for plassering.