Miinas leter kontinuerlig etter aktuelle tomter for minihus. Har du en ledig tomt eller parsell, eller kanskje du ønsker å skille ut deler av din eiendom? Ta gjerne kontakt med oss. Vi kan også inngå samarbeidsavtaler med grunneiere.