Tomt til urbant/bynært prosjekt søkes

Dette prosjkektet ønsker vi å realisere sammen med deg som er tomteeier.
Megler: Minni Mus
Ingen kontaktinfo er oppgitt
Meglers telefonnummer: : 95761994